Gå direkt till innehåll
Stora Property-priset 2011: Utmaningar inom miljö och fastighetsförvaltning belönar innovativa studenter med 100 000 kronor

Pressmeddelande -

Stora Property-priset 2011: Utmaningar inom miljö och fastighetsförvaltning belönar innovativa studenter med 100 000 kronor

Två innovativa student­uppsatser belönades på onsdagen med det prestigefyllda Stora Property-priset på sammanlagt 100 000 kronor. De vinnande bidragen fokuserar dels på energieffektiva lösningar för ventilationsanläggningar, dels på tydliga brister inom entreprenadupphandlingar.

Stora Property-priset 2011 delades ut inför över tusen delegater på det stora nordiska fastig­hets­seminariet Business Arena i Stockholm. Det gick i år till två bidrag, som fick 50 000 kronor vardera:

Dels till Caroline Törnqvist från Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm, för tävlingsbidraget ”Markkanaler för förvärmning och förkylning av ventilationsluft.”

Dels till Ellen Herrlund och Helena Lago från Malmö Högskola som tävlade med uppsatsen

”Driftentreprenader på tapeten – en kartläggning av förekommande problem i upphandlingar”.

Juryn skriver i sin motivering bland annat att de båda pristagarna belyser olika viktiga aspekter av fastighetsförvaltningen: ”Priserna utdelas dels för en genomarbetad analys av problem och möjligheter vid drift­entre­prenader, dels för en omfattande teknisk analys inom området energioptimering, genom förläggning av mark­kanaler. Båda arbetena präglas av god omvärldsanalys, systematiskt genomförande och hög kvalitet.”

– Årets bidrag sätter fingret på två oerhört angelägna ämnen för fastighetsbranschen, nämligen dels miljön och dels förutsättningarna för upphandlingar av entreprenader. Därmed fyller priset också sitt syfte, att vitalisera utvecklingen i fastighetsbranschen genom att uppmärk­samma och premiera riktigt innovativa idéer från dem som utgör branschens framtid, säger ISS vd Lars Täuber.

Stora Property-priset instiftades 2007 av ISS Facility Services och är på totalt 100 000 kronor. Det belönar de mest innovativa studentuppsatserna under året inom området fastighets­förvaltning. Syftet är att sätta fokus på, och visa vikten av att vårda Sveriges fastighets­bestånd som värderas till närmare 9 000 miljarder kronor.

Juryn för Stora Property-priset består av Örjan Wikforss, professor på KTH, Håkan Bryngelson, ordförande i Almega och vice styrelseordförande i Svensk Näringsliv, Johan Zetterstedt, vd Fastighetsnytt Förlags AB, Anders Borggren, Director Real Estate Management Nordic ISS och Ola Gunnarsson, Affärsområdeschef ISS.

För mer information, kontakta: Christer Ekelund, presschef ISS Facility Services, christer.ekelund@se.issworld.com, 073-436 53 55

Ämnen

Taggar


ISS Facility Services AB är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 12 000 respektive 42 000 medarbetare. Svensk omsättning är 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bl a facility management, städtjänster, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och transporttjänster. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som ägs av EQT och Goldman Sachs. Koncernen har 522 000 anställda i mer än 50 länder, vilket gör oss till världens fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com

Presskontakt

Anders Fridell

Anders Fridell

Presskontakt Presskontakt 0734-36 68 08

Relaterat material