Följ ISS Facility Services

Outsourcingbarometern 2011: Starkt kommunalt stöd för outsourcing

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 08:00 CET

Tre av fyra upphandlingsansvariga i Sveriges kommuner tror att andelen outsourcade verksamheter ökar de närmaste fem åren. De flesta kommunala verksamheterna utförs ännu i egen regi, men majoriteten av kommunerna har en positiv inställningen till outsourcing. Det framgår av ”Outsourcingbarometern 2011” som TNS Sifo har gjort på uppdrag av tjänsteföretaget ISS.

Undersökningen, den andra i ordningen, gjordes i mitten av januari 2011, då upphandlings­ansvariga i 100 av Sveriges 280 kommuner intervjuades. Och trenden håller i sig: Outsourcingen kommer att fortsätta växa, tror de tillfrågade.

Fler än hälften (54 procent) är ganska eller mycket positiva till att lägga ut vissa kommunala verksamheter. Endast var tionde är negativt inställd.

Nästan två tredjedelar (64 procent) av de intervjuade bedömer att andelen outsourcad verk­samhet kommer att öka inom de närmaste ett - två åren och 77 procent att den kommer att öka inom de närmaste fem åren.

Det är fler kommuner med borgerlig majoritet än med S-majoritet som tror att outsourcingen kommer att öka. Bland de skäl som anges för att lägga ut kommunal verksamhet nämns främst politiska beslut och maktskiften som förändrar inriktningen. Detta kan jämföras med fjolårets under­sökning, där man i högre grad angav kostnadsbesparingar och fokusering på kärnverksamheten som orsak till att lägga ut vissa verksamheter.

De verksamheter som i högst utsträckning läggs ut är bygg- och projektledning, (54 procent av kommunerna outsourcar verksamhet inom detta område), städning, (45 procent), ”andra tjänster” (46 procent) och bemannings- eller vikarietjänster (44 procent).

– Årets undersökning bekräftar det som kom fram i förra årets undersökning, nämligen att det finns ett tydligt intresse och också en vilja att outsourca kommunala verksamheter. Hela den offentliga sektorn beräknas köpa outsourcade tjänster för omkring 400 miljarder kronor, en siffra som sannolikt ökar till ca 500 miljarder kronor inom de närmaste åren, säger ISS vd Lars Täuber.

– Den ökande outsourcingen ställer krav på både beställare och leverantörer att söka förhindra oseriösa aktörer, som inte behandlar sina anställda enligt arbetsmarknadens regelverk, att få möjlighet att teckna underprissatta kontrakt.

”Outsourcingbarometern 2011” finnas att ladda ner från:

www.se.issworld.com/branschlösningar/offentliga_kunder/pages/outsourcingbarometern.aspx

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ekelund, marknadschef ISS Facility Services AB, christer.ekelund@iss-fs.se, 0734-36 53 55

ISS är Sveriges och nordens största tjänstekoncern med 12 000 resp. 42 000 medarbetare. Svensk omsättning är 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden: FM, fastigheter, mat & dryck, städning, kontor, trafiktjänster. ISS ingår i ISS A/S, som ägs av bl a EQT. Koncernen har ca 525 000 anställda i 50 länder, vilket gör den till världens fjärde största privata arbetsgivare.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.