Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kvalitet avgörande när ISS vann upphandling avseende teknisk drift av S:t Görans Sjukhus

ISS svarade väl mot de högt ställda kvalitetskraven i Locums upphandling avseende teknisk drift och förvaltning vid S:t Görans sjukhus, och blir ny leverantör vid sjukhuset från och med den 1 december 2014.

I stark konkurrens lyckades ISS vinna den av Locum drivna offentliga upphandlingen, som omfattar drift- och funktionsentreprenad samt fastighetstekniska servicetjänster på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Den dominerande hyresgästen är Capio S:t Görans sjukhus, men ytterligare 17 hyresgäster finns inom sjukhusområdet. Samarbetet startar den 1 december 2014 och löper i fem år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Genom upphandlingen går Locum i fronten för ett nytt sätt att utvärdera leverantörer, då inkomna anbud till största delen (80 %) utvärderats efter kvalitet istället för enbart pris.

-  Det är otroligt glädjande, det faktum att vi vann upphandlingen och att det skett baserat på kvalitetskriterier. Det är mycket utvecklande och roligt att arbeta tillsammans med Locum, de ligger i framkant för ett nytt kvalitetsbaserat sätt att arbeta med tekniska entreprenader och sätta
hyresgästerna i fokus vilket vi som leverantör välkomnar. Under flera år har många driftentreprenader baserats enbart på pris vilket gått ut över kvaliteten och hyresgästerna samt ökat totalkostnader. Många fastighetsägare har insett att den prisbaserade modellen inte fungerar men Locum är den aktör som löpt hela linan ut och numera upphandlar på ett nytt sätt, säger Karin Stålhandske, chef för affärsområde Fastighetstjänster inom ISS.

-  Vi har precis inlett vårt arbete kring uppstarten och ser verkligen fram emot att arbeta med S:t Görans sjukhus. Under de senaste åren har ISS satsat hårt på att utveckla leveransen av tekniska driftentreprenader och vi upplever att vi nu har utvecklat verktyg och kompetenser som verkligen
säkerställer en effektiv och säker drift och sätter hyresgästen i centrum. Uppdraget kommer att bemannas med specialister inom bland annat energi, brandsäkerhet, el, och medicinska gaser. I kontraktet finns två incitament för att dels höja kundnöjdheten och dels att redovisa energibesparande åtgärder – en utmaning som ISS antar med stor entusiasm, säger Karin Stålhandske vidare.

-  För oss som arbetar med vården är det viktigt att säkerställa en hög driftsäkerhet och kvalitet. Vår erfarenhet av ISS är att deras arbetssätt fungerar väl för våra behov och vi ser fram emot ett gott samarbete med ISS, säger Marie Boestad, fastighetsdirektör på Locum.

ISS är en stark aktör på marknaden när det gäller teknisk drift. Inom sjukhussektorn levererar ISS bland annat teknisk service till Bromma sjukhus, Löwenströmska sjukhuset, Jakobsbergs
sjukhus och Norrtälje sjukhus. ISS fokus ligger på att arbeta med förebyggande arbete för att minimera driftstopp och säkerställa låga totalkostnader. 

För ytterligare information, kontakta:
Patrik Frank
, pressansvarig, ISS Facility Services AB, patrik.frank@se.issworld.com, 0734-36 68 08

Marie Boestad, fastighetsdirektör, Locum, 08-123 170 00

 

 

 

 

Ämnen

Taggar


ISS Facility Services är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 9 000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk omsättning är ca 4,6 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och städtjänster. IFS, Integrated Facility Services, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som är noterat på Köpenhamnsbörsen. Koncernen har över 530 000 anställda i mer än 50 länder, vilket gör oss till världens fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com

Presskontakt

Clara Larsson

Clara Larsson

Presskontakt Pressansvarig ISS Sverige 0734-36 68 08

Relaterat material

Connecting people and places to make the world work better

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare.