Gå direkt till innehåll
ISS sticker ut positivt i Arbetsmiljöverkets inspektioner

Pressmeddelande -

ISS sticker ut positivt i Arbetsmiljöverkets inspektioner

Arbetsmiljöverkets inspektioner med fokus på smittorisker visar att ISS hamnar långt under genomsnittet vad gäller antalet krav på åtgärder. Vid endast 12% av revisionerna på ISS har krav på åtgärder i arbetsmiljön ställts – att jämföra med branschsnittet på 60%.

Fokus i Arbetsmiljöverkets inspektioner under året har legat på kontroll av arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete med att förebygga risker med särskild inriktning på smitta. För branscherna fastighetsskötsel och lokalvård, inom vilka ISS inspekterades, ställde Arbetsmiljöverket krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister vid lite drygt 60 % av inspektionerna.

Vid de totalt 17 inspektioner som genomfördes på ISS ställdes enbart krav på åtgärder i två fall, vilket motsvarar 12% av inspektionerna.

- Vi välkomnade inspektionerna då våra medarbetares trygghet och säkerhet alltid kommer i första hand. Sedan pandemin startade har vi haft ett extra fokus på smittorisker i vårt arbetsmiljöarbete, och hela tiden arbetat för att minimera riskerna för att medarbetare smittas av Covid -19. Vi har verkligen anledning att vara stolta över resultatet, det är en bekräftelse på det löpande och strukturerade arbete våra chefer och medarbetare dagligen gör för en bra arbetsmiljö, säger Per Söderström, chef för arbetsmiljö och hälsa på ISS.

  ISO-certifierade inom arbetsmiljö

  Under sommaren genomförde certifieringsorganet DNV (De Norske Veritas) revisioner i syfte att säkerställa att ISS fortsatt uppfyller ISO-kraven avseende kvalitet och miljö (ISO 9001 respektive 14001). Samtidigt granskades verksamheten för första gången i efterlevnad av kraven inom ISO 45001 som fokuserar på arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det resulterade i att ISS Sverige nu, utöver kvalitet och miljö, även är ISO-certifierade inom arbetsmiljö.

  - Vår ambition är att arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av arbetet, varje dag. Vi har under en längre tid arbetat för att skapa fungerande strukturer och processer för arbetsmiljöarbetet, samtidigt som vi utvecklat säkerhetskulturen. Nu kände vi oss mer än redo för en certifiering, vilket revisionen verkligen visade, säger Per Söderström.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Anders Fridell, presskontakt, ISS Sverige, 0734-36 68 08, presskontakt@se.issworld.com

  Ämnen

  Taggar


  ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. I samarbete med sina kunder driver ISS engagemang och välbefinnande hos människor, minimerar påverkan på miljön samt underhåller fastigheter. ISS gör allt detta genom en unik kombination av data, insikter och service excellence på kontor, fabriker, flygplatser, sjukhus och i andra miljöer över hela världen. www.se.issworld.com

  Presskontakt

  Clara Larsson

  Clara Larsson

  Presskontakt Pressansvarig ISS Sverige 0734-36 68 08

  Connecting people and places to make the world work better

  ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare.