Gå direkt till innehåll
ISS sticker ut positivt i Arbetsmiljöverkets inspektion om lokalvårdares arbetsmiljö

Pressmeddelande -

ISS sticker ut positivt i Arbetsmiljöverkets inspektion om lokalvårdares arbetsmiljö

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 530 privata städföretag för att undersöka lokalvårdarnas arbetsmiljö. En inspektion som visade på goda resultat för ISS. – Arbetsmiljöverkets insatser är viktiga ur flera perspektiv. Framför allt för våra servicemedarbetares arbetsmiljö, men även för kunderna och branschen som helhet då det höjer kvaliteten på upphandlingarna och de krav som ställs där, säger Lo Hjorth, Director People & Culture på ISS Sverige.

Arbetsmiljöverkets inspektion omfattar både mindre och större företag som arbetar med allt från hemstädning till städning av stora institutioner. Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan olika arbetsgivare.

- Mindre och nystartade städföretag har många gånger bristande kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen, medan stora företag oftast har välutvecklade system och rutiner för arbetsmiljöarbetet, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Kundens krav viktiga för ett hållbart arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket konstaterar i sammanfattningen av inspektionen att upphandlare av städtjänster inte ställer krav på bra arbetsförhållanden. När kunderna inte efterfrågar en god arbetsmiljö för lokalvårdarna blir effekten att många leverantörer väljer att inte inkludera detta i anbuden.

- Det blir ofta det företag som lämnar det billigaste anbudet som vinner upphandlingen. Att inte ha med arbetsmiljö som en parameter i upphandlingarna kan försämra arbetsförhållandena för lokalvårdarna, säger Heli Aarnipuro.

ISS vill utmana och utveckla hela branschen

När Arbetsmiljöverket den 7 Mars 2019 besökte ISS för att redovisa resultatet av inspektionen så lyfte de fram ISS arbetsmiljöarbete och gedigna processer, vilket även visade sig i den andel av inspektionerna som ledde fram till krav på åtgärder. På ISS var det endast 20 % av inspektionerna som ledde till krav på åtgärder – att jämföra med övriga inspektioner där i genomsnitt hela 84 % av kontrollerna ledde till åtgärdskrav.

ISS välkomnar en branschöverskridande diskussion om hur kraven på upphandlingarna kan höjas vilket kommer att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö men också förenkla upphandlingarna för kunderna.

- För oss på ISS är det självklart att det är våra medarbetare som skapar värdet hos våra kunder. Att arbeta säkert och rätt ska alltid vara högsta prioritet. Som arbetsgivare och leverantör ska vi säkerställa att medarbetarna får rätt förutsättningar i form av utbildningar, instruktioner och mandat. Vårt fokus ligger på att utbilda våra medarbetare i bra arbetsteknik som minimerar belastningsskador samt att med systematik säkerställa att vi undviker risker i arbetsmiljön som kan leda till skada, säger Lo Hjorth.


För ytterligare information, kontakta:
Anders Fridell, presskontakt, ISS Sverige, 0734-36 68 08, presskontakt@se.issworld.com

Ämnen

Taggar


ISS Facility Services är ett av Sveriges och världens största tjänsteföretag med 7 000 medarbetare i Sverige och närmare 500 000 medarbetare globalt. Svensk omsättning är cirka 4,2 miljarder SEK och kommer från ett flertal tjänsteområden som bland annat facility management, mat & dryck, teknik- & energitjänster, städtjänster och kontorstjänster. Integrated Facility Services, IFS, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som är noterat på Köpenhamnsbörsen. www.se.issworld.com

Presskontakt

Clara Larsson

Clara Larsson

Presskontakt Pressansvarig ISS Sverige 0734-36 68 08

Relaterat material

Connecting people and places to make the world work better

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare.