Gå direkt till innehåll
Per Spåls, Head of RE&FM Nordic Vattenfall, och Gary Kidd, vd ISS Sverige, vid signeringen av det nya partnerskapsavtalet mellan Vattenfall och ISS.
Per Spåls, Head of RE&FM Nordic Vattenfall, och Gary Kidd, vd ISS Sverige, vid signeringen av det nya partnerskapsavtalet mellan Vattenfall och ISS.

Pressmeddelande -

ISS och Vattenfall samarbetar i mångmiljardaffär

ISS och Vattenfall tecknade på fredagen ett av Sveriges och Nordens största avtal för Facility Management-tjänster. Det är ett på många sätt unikt partnerskapsavtal, där båda företagen gemensamt hanterar och styr uppdraget. Avtalet är tecknat på sju år och har ett totalt värde på drygt 5 miljarder kronor.


Efter att ha samarbetat sedan 2006 tecknade Vattenfall och ISS idag ett nytt avtal som grundar sig i Vested, en affärsmodell där partnerna tillsammans formulerat mål och en gemensam vision för att nå önskade resultat. Vested-modellen innebär en helt ny syn på relationen och ansvarsfördelningen mellan parterna, där båda företagen tar ett lika stort ansvar för att bidra till varandras framgång inom ramen för samarbetet.

Genom att arbeta i ett nära partnerskap är ambitionen att tillsammans tillhandahålla mer attraktiva, produktiva, kostnadseffektiva och hållbara arbetsplatser som ska stödja Vattenfalls vision om att bli fossilfria inom en generation.

Avtalet innebär att ISS kommer att leverera tjänster inom 25 olika serviceområden till Vattenfalls 250 verksamhetsställen i Norden, inklusive kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals. De tjänster som innefattas är exempelvis fastighetstjänster, måltider, lokalvård och avfallshantering. Huvudparten av verksamheten finns i Sverige men avtalet omfattar även verksamheter i Danmark och Finland.

– Partnerskapet med Vattenfall är ett nytt sätt att arbeta och ett viktigt steg i vår ambition att bygga nära relationer mellan ISS och våra kunder. Vestedmodellen grundar sig ett vinnande samarbete för båda parter, där fokus ligger på resultatet och värdet av tjänsterna i stället för hur de utförs. Det ger en flexibilitet och effektivitet som gynnar både oss och Vattenfall i samarbetet och som skapar möjligheter att driva innovation och hållbarhetsfrågor, säger Gary Kidd, vd för ISS i Sverige.

– Genom partnerskapet med ISS kan vi inom Vattenfall fokusera på vår kärnaffär och fortsätta vår resa mot ett fossilfritt liv inom en generation. Det gör att vi kan anpassa oss snabbare till omvärldens krav och sänka våra kostnader. ISS bidrar med det som de kan bäst, fastighets- och facility managementtjänster, och kan därigenom stödja oss i att hålla högsta standard i vårt eget arbete, säger Magnus Hall, CEO på Vattenfall.


För ytterligare information, kontakta:

Lars Hall, Account Director ISS Facility Services AB, 070 325 45 44 lars.hall@se.issworld.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com


Om Vattenfall

Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Huvudmarknaderna är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien och koncernen har cirka 20 000 anställda. Moderbolaget Vattenfall AB ägs till 100 % av den svenska staten

Om ISS

ISS Facility Services är ett av Sveriges och världens största tjänsteföretag med 7 500 medarbetare i Sverige och närmare 500 000 medarbetare globalt. Svensk omsättning är cirka 4,2 miljarder SEK och kommer från ett flertal tjänsteområden som bland annat facility management, mat & dryck, teknik- & energitjänster, städtjänster och kontorstjänster. Integrated Facility Services, IFS, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som är noterat på Köpenhamnsbörsen.ISS-koncernen har verksamhet i fler än 70 länder. www.se.issworld.com

Om Vested

Vested är en affärsmodell som bygger på ett långtgående samarbete mellan parterna, snarare än ett kund/leverantörsförhållande. Det är en modell där båda parterna är lika engagerade i varandras framgång och där effektiviseringar och besparingar kommer bägge tillgodo. Ömsesidigt förtroende och transparens är några av ledorden. Syftet är att skapa en förbättrad service, lägre kostnader och nya värden för båda parter. Vested-modellen bygger på prisbelönt forskning vid University of Tennessee College of Business Administration.

Ämnen


ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare.


Presskontakt

Clara Larsson

Clara Larsson

Presskontakt Pressansvarig ISS Sverige 0734-36 68 08

Relaterat material

Connecting people and places to make the world work better

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare.