Gå direkt till innehåll
ISS och Aleris redo att möta nya krav om städning i vården

Pressmeddelande -

ISS och Aleris redo att möta nya krav om städning i vården

ISS är en ledande leverantör av tjänster till svensk sjukvård. Med nya tekniska lösningar och städmetoder kan man nu möta de riktlinjer och krav om städning i vården som lanserades 2012 av Svensk Förening för Vårdhygien. Nyligen tecknades ett avtal med det privata vårdföretaget Aleris där en ny kvalitetsmodell för lokalvård har tagits fram.

Nationella rekommendationer och krav på Städning i vårdlokaler (SIV) lanserades av Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) i höstas. Vårdlokalerna delas in i fyra hygienklasser utifrån användningsområden. Patientnära utrymmen som behandlingsrum och toaletter kräver bättre hygienåtgärder än till exempel kontor. Rekommendationerna omfattar även städmetoder, utbildning av städpersonal och kvalitetskontroll.

ISS arbetar kontinuerligt med utvecklingen av städtekniska lösningar. I ett samarbete med ett mikrobiologiskt kontraktslaboratorium identifieras gränsvärden för instrumentella så kallade ATP-mätningar av städkvaliteten. Mätningarna visar hur mycket biologiskt material som finns kvar efter städning, som sedan kan stämmas av mot uppsatta mål.

– ATP-mätningar är ett bra komplement till de mätsystem som bygger på visuella kontroller, som används i vården idag. Det ger oss dessutom en möjlighet att värdera med vilka intervaller städning behöver utföras, säger Ismo Niemenpää, chef för Affärsenhet Sjukhus, ISS Sverige.
Vi arbetar också för att höja medvetenheten och kunskapen om effektiv städning. Mer fokus läggs där smittrisken är som högst, exempelvis ytor som berörs med händer, istället för att bara räkna antalet gånger det städas generellt sett.

De nya riktlinjerna från SFVH har ännu inte i någon större omfattning hunnit påverka de landstingsdrivna sjukhusens upphandlingar, till skillnad från de privata vårdföretagens. När ISS i slutet av förra året vann en upphandling av städtjänster i Aleris var de nya riktlinjerna i SIV grunden för samarbetet.

– Vi har tillsammans med ISS definierat en ny kvalitetsmodell för lokalvård som bygger på klassificeringarna i SIV, och där kvalitetskontrollerna kommer att kompletteras med instrumentella mätmetoder, säger Susanna Adel Widlert, kvalitetschef Aleris. Det, tillsammans med en god hygienutbildning för städpersonalen, gör att ISS är väl rustade för att vara en aktiv part i vårdkedjan.

– Med en kontinuerlig utveckling av nya lösningar i nära samarbete med våra kunder, står vi startklara för att möta de nya kraven på städning i vårdmiljö, säger Ismo Niemenpää.


För ytterligare information, kontakta:
Christer Ekelund, pressansvarig, ISS Facility Services AB, christer.ekelund@se.issworld.com 0734-36 53 55
Susanna Adel Widlert, kvalitetschef, Aleris AB, susanna.adel-widlert@aleris.se 08-123 190 01
Anna Lihr, kommunikationsdirektör, Aleris AB, anna.lihr@aleris.se 070-893 33 52

Ämnen

Taggar


ISS Facility Services är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 12 000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk omsättning är 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och städtjänster. IFS, Integrated Facility Services, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som ägs av bl a EQT. Koncernen har över 530 000 anställda i mer än 50 länder, vilket gör oss till världens fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com.

Aleris är ett av Nordens största vårdföretag med cirka 7 500 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Aleris är verksamt inom sjukvård, medicinsk diagnostik, äldreomsorg och psykisk hälsa och arbetar på uppdrag av kommuner, landsting och försäkringsbolag. www.aleris.se

 

Presskontakt

Anders Fridell

Anders Fridell

Presskontakt Presskontakt 0734-36 68 08

Relaterat material

Connecting people and places to make the world work better

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. I samarbete med sina kunder driver ISS engagemang och välbefinnande hos människor, minimerar påverkan på miljön samt underhåller fastigheter. ISS gör allt detta genom en unik kombination av data, insikter och service excellence på kontor, fabriker, flygplatser, sjukhus och i andra miljöer över hela världen.