Gå direkt till innehåll
Foto: Eddie Löthman
Foto: Eddie Löthman

Pressmeddelande -

ISS får förnyat förtroende att driva Västtrafiks butiker

ISS har fått förnyat förtroende och skrivit avtal med Västtrafik om ytterligare fyra års samarbete. I en upphandling med stort fokus på kvalitet, visade Västtrafiks utvärdering att ISS var den leverantör som ansågs kunna leverera mest kvalitet för pengarna.

ISS ansvarar sedan 2013 för driften av Västtrafiks butiker. Butiksverksamheten sköts och utvecklas av ISS medarbetare under Västtrafiks varumärke. Samtliga ISS-medarbetare i uppdraget utbildas för att på bästa sätt förstå Västtrafiks verksamhet och krav på kundupplevelse.

ISS får nu fortsatt förtroende att driva och utveckla servicen i Västtrafiks samtliga butiker. ISS kommer därmed varje år att hjälpa nära 1 miljon av Västtrafiks kunder till en bättre reseupplevelse.

Västtrafiks satsning på app-baserad försäljning innebär extra fokus på att butikerna kan erbjuda kunderna en än bättre service och kommunikation för att säkerställa en bra upplevelse. Upphandlingen har speglat detta och stor vikt har lagts vid kvaliteten i den service som kunderna ska erbjudas.

–Nu tar vi nästa steg i att utveckla servicen för våra kunder. I takt med att vi säljer allt fler biljetter via vår app Västtrafik To Go förändras resenärernas behov i butikerna. Därför blir det ännu mer fokus på kommunikation och kundservice framöver, säger Maria Björner Brauer, enhetschef marknad och försäljning på Västtrafik.

–Vi är glada och ödmjuka över att Västtrafik åter ger ISS förtroendet att fortsätta utveckla och driva deras försäljnings- och serviceleverans i butikerna. Det har varit av betydelse hur Västtrafik i sin utvärdering valde att premiera kvalitet i leveransen. Det innebär att vi har möjlighet att än mer utveckla våra tjänster för att möta Västtrafiks högt ställda förväntningar. Västtrafiks val av utvärderingskriterier för anbuden gör också att vi kommer bort från de, på senare tid, hårt kritiserade upphandlingarna inom offentlig sektor, där lägsta pris varit den huvudsakliga grunden för val av leverantör, säger Ulrika S Andersson, affärsområdeschef på ISS.

Utöver de ordinarie butikerna kommer ISS tillsammans med Västtrafik även att arbeta med mobila butiksuppdrag, med eller utan fordon. Målet med dessa är att aktivt erbjuda kunderna god service och hjälp i kollektivtrafiken där det behövs och när det behövs, till exempel vid evenemang eller andra händelser där kundernas behov uppstår.

–Vi ser fram emot att tillsammans med Västtrafik utveckla och lansera nya former av mobila butiksuppdrag där vi med tillfälliga service- och försäljningsplatser kan hjälpa kunderna på de ställen där de befinner sig. De digitala hjälpmedlen kombinerat med en personlig service i världsklass kan ta upplevelsen för kunderna till nya nivåer, säger Ulrika S Andersson.

Avtalet tecknas på fyra år med möjlighet till två förlängningar om två år vardera (totalt upp till 8 år).


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Fridell, presskontakt, ISS Sverige, 0734-36 68 08, presskontakt@se.issworld.com

Ämnen

Taggar

Regioner


ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. I samarbete med sina kunder driver ISS engagemang och välbefinnande hos människor, minimerar påverkan på miljön samt underhåller fastigheter. ISS gör allt detta genom en unik kombination av data, insikter och service excellence på kontor, fabriker, flygplatser, sjukhus och i andra miljöer över hela världen. 2018 uppgick ISS Groups globala omsättning till 73,5 miljarder danska kronor. www.se.issworld.com

Presskontakt

Clara Larsson

Clara Larsson

Presskontakt Pressansvarig ISS Sverige 0734-36 68 08

Relaterat material

Connecting people and places to make the world work better

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare.